Alla inlägg av Erik Bergström

ÅSA BODÉN – PARKER, GATOR OCH TORG

Åsa Bodén

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Bodén

Örnsköldsvik – med fokus på parker, gator och torg. Samtal med Elisabeth Strand Hübinette, stadsträdgårdsmästare.

P.g.a. tekniska skäl är programmet delat i två delar

Del 1

Del 2

TOMMY DICKENS – E4 GENOM ÖVIK

Tommy Dickens

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Dickens

E4 Genom Örnsköldsvik

Hur blir det med E4 trafiken genom staden? Samtal med Glenn Nordlund (s) och Anna-Britta Åkerlind (c). Trafikverket och allmänhet ger sin syn på trafiken i centrala Örnsköldsvik och Åsbergstunneln.

P.g.a. tekniska skäl är programmet delat i två delar

Del 1

Del 2