Närradio i Örnsköldsvik

Vi är en kommuntäckande förenings- och organisationsradio för organisationer som vill göra reklam för sin ordinarie verksamhet. Alla föreningar med verksamhet inom Örnsköldsviks kommun kan få sändningstillstånd och få möjlighet att sända Närradio. Idrottsföreningar, fackliga förbund, politiska partier, kyrkor, samfund, syföreningar, hobbyföreningar, studieförbund och ungdomsorganisationer är bara några exempel på de som har möjlighet att bli medlemmar av Radio Örnsköldsvik.

Radio Örnsköldsvik genomför också sändningar av gemensamt intresse för medlemmarna och lyssnare, som t.ex. kommunfullmäktiges sammanträden, som sänds helt utan redigering. Närradioföreningen ”Radio Örnsköldsvik” har till uppgift att främja samarbete mellan närradiosändande sammanslutningar inom sändningsområdet (kommuntäckning), att företräda dem vid förhandlingar med Myndigheten för radio och TV, andra statliga och kommunala myndigheter, samt andra utom närradioföreningen stående verksamma organisationer, institutioner eller företag.

Vi ser också till att de sändande sammanslutningarna arbetar efter de etiska regler som gäller för närradion:
att verka för att kostnaderna vid närradiosändningarna skall vara så låga som möjligt
att sprida information om Radio Örnsköldsvik, att samordna sändningstiden
att i övrigt underlätta för medlemmarna att praktiskt och ekonomiskt göra närradiosändningar
att stimulera och hjälpa flera föreningar till radioverksamhet
att värna om de små och nära kulturyttringarna.
Om du vill veta något ytterligare, så är du välkommen att höra av dej. Vi jobbar mycket oregelbunden tid, så som kvällstid och helger, så det kan ta någon/några dagar innan vi kan svara. Välkommen med dina frågor