Vad kostar det att sända?

Att sända närradio kan delas upp två huvuddelar:
1) För det första måste någon göra ett radioprogram. Detta görs av en sändande förening, eller med annat språkbruk en tillståndsinnehavare.
2) För det andra måste programmet distribueras till en sändare och sändas ut. Detta görs av en studioinnehavare.

Både tillståndsinnehavaren och studioinnehavaren bär sin del av olika kostnader. I många fall är tillståndsinnehavaren och studioinnehavaren en och samma förening. Många mindre föreningar väljer dock att endast producera programmen, och vänder sig till en annan förening som är studioinnehavare för att erhålla produktionsresurser samt möjlighet att nå radiosändaren.

Den organisation som blir tillståndshavare måste ha sitt säte d.v.s. ha sin formella hemvist i Örnsköldsviks kommun.

Den som vill bli tillståndsinnehavare måste söka tillstånd att få sända närradio över Örnsköldsviks kommun. Tillståndet söks hos Myndigheten för radio och tv. Se telefonkatalogen eller www.radioochtv.se. Vi hjälper dig att göra en ansökan

Tillståndsinnehavaren skall även söka medlemskap i Örnsköldsviks Närradioförening. Det är närradioföreningen som i första hand fördelar sändningstider.

Den som vill vara studioinnehavare, behöver inga speciella tillstånd. Däremot måste studioinnehavaren kontakta Örnsköldsviks Närradioförening för att ordna en förebindelse från sin studio till sändaren. Förbindelsen sker via internet via darub TD1 eller via streamingmjukvara.

Prislistan för tillståndsinnehavaren och studioinnehavaren ser ganska krånglig ut. Eftersom Örnsköldsviks Närradioförening inte är vinstdrivande, men samtidigt måste få in pengar som täcker sina kostnader, varierar prislistan lite år från år. Närradioföreningens kostnader är i stort sett fasta. Detta får till följd att de kostnader som drabbar tillståndsinnehavarna, sjunker allt efter som de blir fler. Beträffande studioinnehavarens kostnader, är dessa beroende på teknik, avstånd mm.

Prislista, tillståndsinnehavare:
Medlemsavgift: 700 kr/år.
Avgiften för att sända ett program är 110 kr/timme.
Hyra av inspelningstudion på Järvedsleden kostar 100 kr/timme för medlemsföreningar, 200 kr för övriga. Hyra av tekniker 100 kr/timme.

Musikavgifter (kallas oftast STIM-avgifter):
För varje timme upphovsrättsskyddad musik man spelar i radio måste man betala avgift. Örnsköldsviks Närradioförenings medlemmar åtnjuter vissa rabatter. Alla avgifter till STIM IFPI-SAMI etc. ingår i sändningsavgiften.