Radio Nolaskogs

Loga NR

Radio Nolaskogs bildades hösten 2012 med syftet att lyfta fram kulturella och existentiella ämnen lokalt Nolaskogs.

Vi programmakare är inga experter utan intresserade amatörer där alla jobbar helt ideellt. Radio Nolaskogs är till för nolaskogsare och produceras av nolaskogsare.

Radio Nolaskogs välkomnar också enskilda och föreningar att medverka till självkostnadspris. Vi samarbetar med T7, ÖA, och Medborgarskolan och finansierar vår verksamhet via medlemsavgifter och sponsorer. .

Vi laddar varje torsdag  upp nya program på denna hemsida. De aktuella programmen  hittar du i Tidningen 7 och i ÖA varje vecka.

Främre raden Margareta Hedberg, Birgitta Blomqvist, Inger Grundroth. Bakre raden Tommy Dickens Roland Sjölander, Erik Bergström.Robert Rungstad saknas på bilden.

Styrelsen 2020 består av:
Robert Rungstad, ordförande
Tommy Dickens, vice ordförande
Ingrid Grundroth, sekreterare
Birgitta Blomqvist, kassör
Roland Sjölander
Margareta Hedberg

Erik Bergström heter vår tekniker. Enklast når du oss genom att ringa tel 070 – 356 58 53.
Vår studio finns i Medborgarskolans lokaler i Örnsköldsvik

Vårt Bankgironummer är 157-4862
Vårt Swishnummer är 123 599 10 39

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

 

Total Page Visits: 9584 - Today Page Visits: 8