VÅRDPRATARNA POD-RADIO

Vårdpratarnas program kommer successivt att laddas upp .

Medlemmar i Ö-viks Medicinhistoriska förening berättar om förändringar i sjukdomsbehandling och vårdorganisation under deras yrkesverksamma tid på lasarettet i Örnsköldsvik.

Klicka här för att komma till Vårdpratarnas program