Musikprogram

DEN VACKRA MELODIN – RUNE J ANDERSEN

Den klassisk-romantiska musikens själ

Jag heter Rune Andersen och som man vill märka är jag norrman. Jag är utbildad konsertpianist och musikforskare. När det gäller musik-smak är jag är jag en slags allätare, men som utbildad i det klassisk-musikaliska området medger jag att den klassisk-romantiska musiken står mitt hjärta närmast och blir lätt varm om hjärtat när jag lyssnar till musik med en vacker och skön melodi.

I dagens program vill jag koncentrera mig på det jag upplever som den vackra melodin – med enstaka kontrasterande undantag.