Radio Nolaskogs

Loga NR

Radio Nolaskogs bildades hösten 2012 med syftet att lyfta fram kulturella och existentiella ämnen lokalt Nolaskogs.

Vi sänder tisdagar kl 9.00-10.30 samt söndagar kl 7.30 och 9.00 med repriser. De aktuella programmen liksom samtliga sändningstider hittar du i Tidningen 7 varje vecka och i ÖAs tablå måndagar. Under juli och augusti ersätts de ordinarie sändningarna av ”Semesterpratarna”.

Främre raden: Karin Bergström, Jeanette Nordin, Margareta Hedberg Bakre raden: Erik Bergström, Tommy Dickens, Robert Rungstad, Åke Pramstig Foto. Sten Lundin

Styrelsen består av:
Robert Rungstad, ordförande
Tommy Dickens, vice ordförande
Margareta Hedberg, sekreterare
Jeanette Nordin, kassör
Karin Bergström marknad

Erik Bergström heter vår tekniker.
Enklast når du oss genom ordföranden Robert Rungstad tel 070 647 75 68 eller vår tekniker Erik Bergström tel 070 356 58 53

Vårt Bankgironummer är 157-4862

 http://www.radioovik.se

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Tips och råd till radiopratare