Radio Nolaskogs

Loga NR

Radio Nolaskogs verkar i första hand inom Örnsköldsviks kommun och vill lyfta fram kulturella och existentiella ämnen. Vi programmakare är inga experter utan intresserade amatörer där alla jobbar helt ideellt. Radio Nolaskogs är till för nolaskogsare och produceras av nolaskogsare.

Radio Nolaskogs välkomnar också enskilda och föreningar att medverka till självkostnadspris. Vi samarbetar med T7, ÖA, och ABF och finansierar vår verksamhet via medlemsavgifter och sponsorer. .

Radio Nolaskogs bildades hösten 2012 med syftet att lyfta fram kulturella och existentiella ämnen lokalt Nolaskogs.

Med början onsdag 30 januari 2019 laddar vi upp våra nya program varje onsdag på denna hemsida. De aktuella programmen  hittar du i Tidningen 7 och i ÖA varje vecka. Under juli sänder vi som vanligt  ”Semesterpratarna” på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz.

Främre raden: Karin Bergström, Jeanette Nordin, Margareta Hedberg Bakre raden: Erik Bergström, Tommy Dickens, Robert Rungstad, Åke Pramstig Foto. Sten Lundin

Styrelsen består av:
Robert Rungstad, ordförande
Tommy Dickens, vice ordförande
Margareta Hedberg, sekreterare
Jeanette Nordin, kassör
Karin Bergström marknad

Erik Bergström heter vår tekniker.
Enklast når du oss genom ordföranden Robert Rungstad
tel 070 – 647 75 68 eller vår tekniker Erik Bergström
tel 070 – 356 58 53.
Vår studio finns på Gnistan i Gullänget

Vårt Bankgironummer är 157-4862

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Tips och råd till radiopratare