VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Detta är Radio Nolaskogs sjunde år och sjätte berättelse. Vi fokuserar liksom fjolåret  huvudsakligen på förändringar jämfört med året innan.

År 2018 har inneburit stora förändringar på flera områden. Positiva sådana är att Erik från 1 mars fick heltidstjänst via AF samt den nya programserien om Ö-viks sjukhus. Negativt är Soundclouds drastiska åtgärd att över en natt lägga ner hela vår podd pga ”otillåten spelad musik”. Vi har därför under året bytt musikdistributör och återställt hela podden vilket kostat Erik mycket arbetstid.

Än större konsekvenser fick de övriga föreningarnas beslut att upphöra med sin verksamhet efter 2018. Under våren undersökte vi därför huruvida en poddcast skulle kunna ersätta sändningarna över masten men deras regelverk visade sig inte passa våra programupplägg. Efter sommaren inledde vi därför samtal med Pop&Rock i Umeå, som tar över Radio Ö-viks sändare och kom överens om ett samarbete för semesterpratarna. Vår- och höstprogrammen däremot beslöt vi enbart  ska nås över podden på hemsidan.

Vi letade även alternativ till att själva ta över studion på Järvedsleden och fann under hösten efter samtal med ABF en sådan på Gnistan i Gullänget. Vi beslöt också att från årsskiftet ta över Radio Ö-viks hemsida. Vi har dessutom fått löften från ÖA och T7 att ha kvar spalten i respektive tidning trots att enbart vår förening blir kvar. För övrigt kan konstateras att Tidningen 7 under året bytte utgivningsdag från fredag till onsdag.

Ryggraden i Radio Nolaskogs verksamhet har fortsatt varit söndags- och tisdagsprogrammen vilka liksom tidigare annonserats varje vecka i ÖA och Tidningen 7.

Söndagsprogrammen har huvudsakligen bestått av Musikpratarna, som är vinterns svar på sommarens semesterpratare. Samtliga medverkande har tidigare gjort något program i Radio Nolaskogs. Se bilaga.

Tisdagsprogrammen fortsatte under året med samma upplägg som tidigare: ca 45 minuters temaprogram och därefter en inläst novell. Industripratarna och Vårdpratarna fortsatte med sina serier om vad som hänt inom industrin respektive vården i Örnsköldsvik. Programserien med kommundelarnas samverkansprojekt – Bygdsam – fullföljdes under våren. Vidare gjordes några program av den aktuella föreningen för Akutsjukhus i Ö-vik. Se bilaga.

Det populäraste programmet är fortfarande Semesterpratarna vilket kan avläsas i den medialt stora uppmärksamheten. Detta år har ÖA varje fredag under juli publicerat en helsida med bild och presentation av kommande pratare, förutom förstasidan efter pressträffen. Tidningen 7 har liksom tidigare år visat stor generositet vad gäller innehåll och volym.

Vi har även 2018 haft semesterpratare från så skilda områden som Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, författaren Bo R Holmberg, OS-medaljören Fredrik Lindström, musikern Ulrika Boden, journalisten Andreas Rocksen och Domsjös VD Lars Winter för att nämna några. Starkast intryck gjorde kanske ändå de lokala dialektkonstnärerna Svea Bylund och Sune Hörnström. Tyvärr kunde vår nya ”podd” inte registrera antalet besök varför vi inte har någon statistik att tillgå.

Ny introläsare till semesterpratarna 2018 var Elin Holmberg. Nytt var även att vi på hösten bad de medverkande mejla sina erfarenheter av sommarpratet. Totalt fick vi in ett 15-tal omdömen, bland dem dessa två goda exempel:

   Jag blev skräckslagen att få frågan att medverka. Men”inte kan väl jag” var med länge, skulle rösten duga i etern? Jag började lyssna på gamla skivor, det var riktigt roligt. Ett tidsdokument i ord och ton började ta form. Mannen i radiostudion var en personlighet som lugnade mig. Inläsningen blev en positiv upplevelse, allt gick att ändra, ordna, fixa. Har träffat bekanta och obekanta som ” Tackat” för ett trevligt program. Men ingen uppmärksammade musikvalen! Tänk att så många lyssnar på Radio Nolaskogs! / NN  

Eller från en ”utsocknes”:  

   Det var fantastiskt spännande att vandra tillbaka i tiden på det sätt jag gjorde. Responsen har varit överväldigande. Särskilt roligt med den igenkänning som många kommunicerade. Det var så

kul att jag gärna gör det igen. / NN

Inför framtiden: Under 2019 ser vi fram emot samarbetet med ABF på Gnistan och Pop&Rock i Umeå. Önskvärt är att åter kunna läsa av antalet lyssnare av våra program eller åtminstone antalet besök på vår nya hemsida där poddarna ligger. Kanske kan vi utveckla hemsidan på flera andra sätt när den nu helt övergår i vår ägo. Det är värdefullt att fortsätta programserierna Industripratarna och Vårdpratarna som dokumenterar viktiga delar av Ö-viks hstoria. Förhoppningsvis kan vi utöka med fler sådana serier. Det vore även roligt att kunna sjösätta den nygamla programformen Tänkvärt under våren.  /

Styrelsen gm Robert Rungstad, ordförande

BILAGOR  TISDAGSGRUPPEN

VÅREN 2018
16/1 IND Börje Göransson – Primus Motor
23/1 Bo Westberg Gren – Skärgård
30/1 SJUKHUS T Dickens/K-E Sellgren – Framtid
6/2 Åsa Bodén – Myter och legender
13/2 IND Sven Lindblom – Byberg och Nordin
20/2 BYGDSAM Nätradalen – T Edblad mfl
27/2 SJUKHUS I Grimell/S Nordesjö – Psykvården
6/3 Gunsan Östlund – Il Divo
13/3 Aaron Axelsson – Matprat
20/3 BYGDSAM Grundsunda – M Edstrand m fl
27/3 SJUKHUS L Dahlqvist/J Rutegård – Akut kirurgi
3/4 Bo Westberg Gren – Skärgård (R)
10/4 Maria Meidell – Trädgård
17/4 BYGDSAM BLTG – E Eriksson m fl
24/4 SJUKHUS I Grimell/ T Carlson – Ambulanssjukvård
1/5 SJUKHUS L Dahlqvist/J Rutegård – Akut kirurgi (R)
8/5 IND Sven Lindblom/ Lars Winter – Bioraff
15/5 Dan Norlin – Invasiva växter
22/5 Clas Engström/Jan Näslund – O-ringen 201829/5 SJUKHUS Utfrågning av politiker på Pingstkyrkan

HÖSTEN 2018
4/9 SJUKHUS Lars Rocksén – Sammanhållen vårdkedja
11/9IND Börje Göransson – Karosseritillv. Hägglunds
18/9 VÅRD Anita Landén – Demens
25/9 Karin Runnerström – Idrottens dag 29 sept
2/10 Maria Meidel – Resor på skämt o allvar
9/10 Bo Westberg Gren – Episoder ur ett konstnärsskap 1                        16/10 IND – Flygplanstillverkning (R)
23/10 Gunsan Östlund – Il Divo (R)
30/10 Tommy Dickens/PE Bjuggstam – ÖP Centralorten
6/11 Åsa Bodén – Brevskrivandet
13/11 Tommy Dickens – Lars Ekengren om Monster
20/11 Bo Westberg Gren – Episoder ur ett konstnärsskap 227/11 VÅRD Tommy Carlson – Ambulanshistoria
4/12 Sven Lindblom – Sofia Domeij om skidskytte
11/12 Tommy Dickens – gymnasten Anastasia
18/12 Stafett. Årets radiopratare berättar Vinterminnen

BILAGA SÖNDAGSGRUPPEN (Musikpratarna)

VÅREN 2018 – sändningar kl 73o och 9oo:

Maggan H  14/1   Benka F  21/1        Tommy T  28/1   Karin B  4/2
Olle B 11/2  Barbro B   18/2 Richard S   25/2     Ingela B  4/3
Tommy T  11/3    Roger Ö  18 /3        Liselotte H   25/3
ChristinaM  1/ 4   Åsa N   8/4   Mona-Britt H 15/4  Ulla L   22/4          Tommy D   29/ 4 Robert R  6 / 5     Magnus E   13/5
Olle Boman 20 maj

 

HÖSTEN 2018: (höger fält repriser kl 8oo från våren)

9/9: Hans Hägglund                 Margareta Hedberg (r)
16/9: Karin Almroth                Benka Forsberg (r)
23/9: Sten Lundin                     Tommy Thelin (r)
30/9: Liselotte Hälldahl        Karin Bergström (r)
7/10  Tommy Thelin                Olle Boman  (r)
14/10 Solweig Nordin Z.      Barbro Bylund  (r)
21/10 Robert Rungstad        Richard Sångkock (r)
28/10 Roland Sjölander      Ingela Bohm (r)
4/11 Magnus Edholm              Tommy Thelin (r)
11/11  Margareta Hedberg  Roger Öberg ( r)
18/11 Karl Ingberg                    Liselotte Hälldahl (r)
25/11 Ingela Bohm                    Christina Moraeus (r)
2/12  Lena Finne                          Robert Rungstad (r)
9/12  Magnus Edholm              MonaBritt Harnesk (r)
16/12 Inger Grundroth           Ulla Löfven ( r)

Total Page Visits: 1101 - Today Page Visits: 1