Alla inlägg av Erik Bergström

TOMMY DICKENS – INFÖR SOMMAREN

Tommy Dickens

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Dickens

Tänkvärt: Eva Gidlund

Inför Sommaren Elisabeth Strand Hübinette om parkerna,

Tomas Birkö vad gör fåglarna?

Cecilia Lideskog, vad gör kommunen i skärgården?

Tommy Dickens. Strandskyddet behövs det?

Anders Eriksson, riksspelman. Min musik

P.g.a. tekniska skäl är programmet delat i tre delar

Del 1

Del 2

Del 3

 

ANKI HAGSTRÖM ULVÖN I MITT HJÄRTA

Anki Hagström

 

 

 

 

 

 

 

Anki Hagström

Tänkvärt Eva Gidlund

Ulvön i mitt Hjärta. Årstiderna i skärgården med Anki Hagström.

Lissie Bergström Ulvön Spelar sin musik.

P.g.a. tekniska skäl så är programmet delat i tre delar

Del 1

Del 2

Del 3

SVEN LINDBLOM UMEÅ EUROPAS KULTURHUVUDSTAD

Sven Lindblom

 

 

 

 

 

 

 

Sven Lindblom

Tänkvärt: Robert Rungstad om skvaller och tanklösheter.

Umeå – Europas kulturhuvudstad, hur det smittar av sig till Ö-vik. Gäst är Vanja Östman Örnsköldsviks kommun,

Botniabanan Samtalet med Vanja Östman fortsätter

P.g.a tekniska skäl är programmet delat i tre delar

Del 1

Del 2

Del 3

 

 

ROBERT RUNGSTAD JERRY ERIXON

Robert Rungstad

 

 

 

 

 

 

 

Rober Rungstad

Tänkvärt med Karl Ingberg:

När är en fråga en fråga?

Robert Rungstad kåserar:

Att bli pensionär är ingen barnlek.

Jerry Erxon:

Unforgettable.

P.g.a tekniska skäl är programmet delat i tre delar

Del 1

Del 2

Del 3