INGER GRUNDROTH – TILL MINNE AV MICHEL LEGRAND MM

Inger Grundroth

Till minne av musikern och kompositören Michel Legrand och lite nytt på jazzfronten.