Verksamhetsberättelse 2013

Radio Nolaskogs bildades

Nolaskogs Kulturradioförening (Radio Nolaskogs) bildades formellt den 9 november 2012. Detta möte hade föregåtts av tre informella träffar där en lunch på Il Padrino 18 september 2012 får räknas som starten. Vid novembermötet valdes en interimsstyrelse med Robert Rungstad som ordförande, Tommy Dickens som vice ordförande, Sten Lundin som kassör samt som ledamöterna Ann Sofie Ingman, Hans-Göran Björk, Sven Lindblom, Ulrika Kallin och Åsa Bodén.

Den uttalade målsättningen var, att Radio Nolaskogs målgrupp var ”moget” och lokalt med kulturell inriktning och att allt arbete skulle ske med ideella krafter. (Denna berättelse omfattar även hösten och vintern 2012 då någon separat berättelse inte gjordes för det halvåret.)

Föreningens bildande hade föregåtts av ett flertal möten med chefredaktören på Tidningen 7, Ulf ”Boa” Eklund och VDn Fredrik Holmgren, vilka ledde till ett samarbetsavtal där Radio Nolaskogs får spaltutrymme mot att ansvara för ”historiska spalten”, också den på sidan 7.

Premiärsändningen tisdagen den 5 februari föregicks av en pressträff den 31 januari 2013, där Tidningen 7, ÖA och Själevadsposten närvarade. Under våren delade i princip styrelsen på värdskapet och program sändes varje tisdag klockan 08.00-11.00 med repris torsdagar samma tid. Fasta inslag under våren var Tänkvärt, Evenemangstipsen samt Bo R. Holmbergs högläsning. För vårens och höstens programutbud, se bilaga!

Under merparten av våren 2013 ansvarade Robert Rungstad för 7:ans spalt medan Staffan Norberg försåg 7:an med ”historiskt material”. Bekymmersam var bristen på ljudtekniker men läget förbättrades när Hasse Nilsson inskolades för att jämte Sten Lundin sköta uppgiften. Som en kompletterande hjälp inköptes även några portabla ”bandspelare”.

Årsmöte 2013

Vid årsmötet i mitten av april omvaldes Robert Rungstad, Tommy Dickens och Sten Lundin medan övriga styrelseposter tills vidare vakantsattes. Årsavgiften fastställdes till 200 kronor och förutom medlemsavgifter inkom under våren 5.000 kronor i sponsorstöd från Själevads pastorat.

Sommarpratare

Under våren 2013 utsåg Radio Nolaskogs, tillsammans med de övriga föreningarna, 30 nya ”sommarpratare” för juli månad med repriser i augusti (dessa blev ”vinterpratare” kring jul och nyår.) Också här skrev Tidningen 7, ÖA och Själevadsposten positivt, illustrerat med bilder. Nytt för i år var att ÖA dagligen i sin radiotablå publicerade en bild med informativ text om dagens sommarpratare.

Spalten i Tidningen 7

Då diskussioner förekommit vilket ekonomiskt tillskott Radio Nolaskogs bidragit med till Radio Örnsköldsviks ekonomi påvisade Sten Lundin att spalten i 7an motsvarar ett värde av ca 4 500:-/tillfälle och att vår förening genom den marknadsföringen bidrar på ett fullt tillfredsställande sätt till den gemensamma ekonomin.

Under våren skedde flera mindre utvärderingar av verksamheten.

Några av de justeringar som ägde rum inför hösten var:

  • Sändningstiden förkortades från tre till två timmar på tisdagar med start klockan 09.00.
  • En grupp kring marknadsföringsfrågor bildades vars arbete bland annat ledde till att ÖA efter samtal tryckte huvudet i radiotablån i färg samt kompletterade den med sändningsfrekvensen.
  • Podradion förbereddes och en uppdatering av hemsidan ägde rum.

Nya medarbetare tillkom också och skifte skedde på några poster. Redan under våren hade Anki Hagström börjat som programledare och under hösten började Per-Eddie Bjuggstam, Ulf ”Boa” Eklund, Åke Collin samt Sofia Göth.

På hösten 2013 övertog Åsa Bodén ansvaret för spalten i 7an och Sven Lindblom ersatte Staffan Norberg som ansvarig för ”Detta hände…” i 7an.

Radiotekniker

Noterbart är också att samtalen med Arbetsförmedlingen under hösten ledde fram till att Radio Nolaskogs i december kunde ta emot Erik Bergström som praktikant under ett halvår med möjlighet att anställa honom, som radiotekniker de följande sex månaderna.

Nytt för hösten var också att ”Tänkvärt” fick ett eget program genom bildandet av ”Söndagsgruppen” med existentiell inriktning. Sändningstiden blev 09.00-09.30, repris måndagar kl. 21.00. Programgruppen utgjordes av Ewa Åhlén, Kristina Stålnacke, Anders Cederstam och Robert Rungstad, i december kompletterad med Margareta Hedberg, då även sändningstiderna dubblerades. Robert R blev programansvarig för Söndagsgruppen och Tommy Dickens för Tisdagsgruppen.

Ett nytt steg var också att Radio Nolaskogs 2013 beviljades 10.014 kronor från Kulturkicken. Pengarna användes bland annat till inköp av mikrofoner och till ett studiebesök för fem personer i Umeå den 18 december, där företrädare för Kulturhuvudstadsåret träffades.

Inför den närmaste framtiden

I denna första verksamhetsberättelse måste framhållas, att utan Sten Lundins rika erfarenhet, breda kompetens och välvilja skulle inte Radio Nolaskogs överlevt den första månaden. Han har hela tiden varit oumbärlig för föreningens utveckling. Ett stort tack riktas också till vår tekniker och kassör.

Blickar vi framåt ser vi att tekniken måste bli än mer pålitlig. Målsättningen är också att, hemsidan under 2014 liksom den nya podradion ska fungera fullt ut. Först därefter kan det bli aktuellt att på ett kraftfullt sätt marknadsföra Radio Örnsköldsvik.

Under 2014 behöver vi alla hjälpas åt att engagera nya intressenter som programledare eller som medverkande. Inom en snar framtid är också en grundläggande utbildning intressant.

Styrelsen för Radio Nolaskogs

BILAGA 1: RADIO NOLASKOGS, TISDAGSGRUPPEN – VÅREN 2013, TOMMY DICKENS

Tisdagsprogrammen kl 08.00-11.00 med programvärdar och innehåll

Datum     Programvärd             Tema/Innehåll                         Gäster

5 feb        Åsa Bodén                   Att vara återvändare

Tänkvärt: Robert Rungstad

12 feb      Anki Hagström            Uppväxten i Kiruna

Tänkvärt: Robert Rungstad

19 feb      Sven Lindblom            Grundsunda hembygdsbok       Jerry Erixon

Tänkvärt: Gun Nordfjell

26 feb      Sven Lindblom            Folkbildning                              B Sellin, Sensus, B Söderlind, NBV

Tänkvärt: Gun Nordfjell

5 mars     Tommy Dickens           Rutberget                                 Kjell Janunger (Min musik)

Tänkvärt: Roger Öberg

12 mars   Tommy Dickens           Körsång och Nota Bene            Lillemor Bodin Carlson

Tänkvärt: Roger Öberg            Anders Lindström (Min musik)

19 mars   Ann-Sofie Ingman       Matkreatören                           Barbro Uhlin

Tänkvärt: Zandra Zinner

26 mars   Ann-Sofie                    Om konst                                  Jörgen Nilsson

Tänkvärt: Zandra Zinner          David Wahlén (Min musik)

2 april      Eva Gidlund                 Nils Näsmark om folk- och grundskola

Gun-Marie Östlund om Friskis o Svettis

Monika Börjesson (Min musik)

Tänkvärt: Karl Ingberg

9 april      Robert Rungstad         Pierre Hedin om hockey mm.

Arne Söderström om människor han mött

Janne Nordin (Min musik)

Tänkvärt: Karl Ingberg

16 april    Åsa Bodén                   Ö-vik konststad                         Åke Lagerborg.

Tänkvärt: Karl Ingberg             Åke Andersson (Min musik)

23 april    Robert                         Att bli pensionär                       Jerry Erixon (Min musik)

Tänkvärt: Karl Ingberg

30 april    Sven                            Umeå kulturhuvudstad och Botniabanan. Vanja Östman

Tänkvärt: Robert Rungstad

7 maj       Anki                             Ulvön                                        Lissie Bergström

Tänkvärt: Eva Gidlund

14 maj     Tommy                        Inför sommaren. E Hybinette, T Birkö, C Lideskog. Strandskyddet.

AndersEriksson (Min musik)

Tänkvärt: Eva Gidlund

 

Bo R Holmberg läser sin bok ”Uppviglaren” under våren.

BILAGA 2: RADIO NOLASKOGS, TISDAGSGRUPPEN – HÖSTEN 2013, TOMMY DICKENS

Tisdagsprogrammen kl 08.00-11.00 med programvärdar och innehåll

Datum     Programvärd             Tema/Innehåll                         Gäster

3 sept       Boa                              Modo Hockey

10 sept     Tommy                        E4 genom Ö-vik                            Glenn o Anna-Britta

17 sept     Åsa                              Övik, parker, gator och torg         Hybinette

24 sept     Ann-Sofi                      Husum                                           Inger Grundroth

1 okt         Åke Collin                    Skolutveckling                               Agneta Lundberg

8 okt         Sofia Göth                   Papperstidning mm

15 okt       Anki                             Umeå 2014 (Ingrid Lundmark), Niklas Sundström

22 okt       Sven                            Åke Nygren (hälsoproj), folkmusik (Gösta Johansson)

29 okt       Åsa                              Hund och katt (mejla frågor)       Eva Eriksson, Brukshundskl.

5 nov        Sven                            Dan Olsson (om CUF på 70-talet, k-råd i 18 år)

12 nov      Åsa                              Boktips i höstmörkret                   Katarina Larsson, Annica R.H.

19 nov      PE Bjuggstam              Vår lokala historia                        KE Axenström (Behöver vi vår..)

26 nov      AnnSofi                        Mångkultur och jultraditioner      Eleine Häggkvist

3 dec        Tommy                        Vindkraft – bra eller dåligt?         Anders Lindström

10 dec      Anki                             Nobeldag, Bo R läser Munro, samtal om Munro

17 dec      Åsa                              Alla radionolaskogsare berättar Julminnen och spelar musik

 

Bo R Holmberg läser ur sin bok ”Bortom saknaden” samt Veckans dikt under hösten.

BILAGA 3: SÖNDAGSGRUPPENS PROGRAM HÖSTEN 2013, ROBERT RUNGSTAD

Söndagar 09.00-09.30, repris månd. 21.00-21.30 (från december även sönd. 7.00 samt må 16.00)

Datum     Programvärd             Tema/Innehåll                         Gäster

1 sept            Robert R och Ewa Åhlén introducerar det nya söndagsprogrammet

8 sept            Robert R                 Existentiell stresshantering del 1 (Tidsresan)

15 sept          Robert R                 Existentiell stresshantering del 2 (Klockans makt)

22 sept          Robert R                 Existentiell stresshantering del 3 (Tidsperioder)

29 sept          Robert R                 Existentiell stresshantering del 4 (Kairos)

6 okt             Ewa Å                     Om svampar

13 okt           Robert R                 Min musik

20 okt           Anders Cederstam Inställt pga tekniskt fel

27 okt           Kristina Stålnacke  Om tiden

3 nov             Ewa Å                     Revyminnen

10 nov           Anders C                Alberto Sternad Min musik

17 nov           Kristina S                Om kärlek

24 nov           Robert R                 Om Lill Lindfors, prästfotboll och en fjällresa

1 dec             Ewa Å                     Nolatoks 25 år

8 dec             Anders C                Abbes önskemusik

15 dec           Margareta Hedberg När lillan kom till jorden

22 dec           Robert R                 En julotta jag aldrig glömmer

 

Total Page Visits: 1429 - Today Page Visits: 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *