Radio örnsköldsvik

Radio Örnsköldsvik bildades hösten 2012 med syftet att lyfta fram kulturella och existentiella ämnen samt lokal historia.

Vi programmakare är inga experter utan intresserade amatörer där alla jobbar helt ideellt.

Radio Örnsköldsvik välkomnar också enskilda och föreningar att medverka till självkostnadspris. Vi samarbetar med Tidningen 7, ÖA, Nordsverige och Medborgarskolan och finansierar vår verksamhet via medlemsavgifter och sponsorer.

Vi laddar varje onsdag  upp nya program på denna hemsida. De aktuella programmen  hittar du i Tidningen 7, Nordsverige och  ÖA varje vecka.

Delar av den nya styrelsen för Radio Örnsköldsvik 2024, från vänster: Bertil Westman, Lars Näslund, Inger Grundroth,, Göran Westman, Barbro Wikman-Sundsten, Lennart Selling, Roland Sjölander, Tom Sundelin saknas på bilden

Styrelsen 2024 består av:
Roland Sjölander, ordförande
Inger Grundroth , vice ordförande
Barbro Wikman -Sundsten, sekreterare
Göran Westman, kassör
Lennart Selling Ledamot
Lars Näslund Ledamot
Tom Sundelin Suppleant
Bertil Westman Suppleant

Kontaktperson/programansvarig:
Barbro Wikman-Sundsten
Tfn 070-249 02 17
E-post barbro_jarved@hotmail.com

Erik Bergström är ansvarig för hemsidan men gör även inspelningar vid behov.
TF 070-356 58 53
E-post e.bergstrom55@gmail.com.

Anders Bergquist är vår inspelningstekniker som idag sköter de flesta av våra inspelningar i synnerhet  våra semesterpratarprogram.
Tfn 070-533 13 47
E-post andberg@gmail.com

Vår studio finns i Medborgarskolans lokaler i Örnsköldsvik

Vårt Bankgironummer är 157-4862
Vårt Swishnummer är 123 599 10 39

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

 

Total Page Visits: 15436 - Today Page Visits: 3