Radio örnsköldsvik

Radio Örnsköldsvik bildades hösten 2012 med syftet att lyfta fram kulturella och existentiella ämnen samt lokal historia.

Vi programmakare är inga experter utan intresserade amatörer där alla jobbar helt ideellt.

Radio Örnsköldsvik välkomnar också enskilda och föreningar att medverka till självkostnadspris. Vi samarbetar med Tidningen 7, ÖA, Nordsverige och Medborgarskolan och finansierar vår verksamhet via medlemsavgifter och sponsorer.

Vi laddar varje onsdag  upp nya program på denna hemsida. De aktuella programmen  hittar du i Tidningen 7, Nordsverige och  ÖA varje vecka.

Delar av den nya styrelsen för Radio Örnsköldsvik från vänster: Maggis Frisk, Roland Sjölander, Barbro Wikman-Sundsten, Inger Grundroth, Lennart Selling, Göran Westman och Olov Östberg (Valberedning)

Styrelsen 2021 består av:
Roland Sjölander, ordförande
Inger Grundroth , vice ordförande
Barbro Wikman -Sundsten, sekreterare
Göran Westman, kassör
Lennart Selling Ledamot
Maggis Frisk, Suppleant
Lennart Sundwall, Suppleant

Kontaktperson/programansvarig:
Barbro Wikman-Sundsten
Tfn 070-249 02 17
E-post barbro_jarved@hotmail.com

  Erik Bergström heter vår tekniker. Kontakta honom när det gäller att boka inspelningstid eller tekniska frågor, enklast når du honom genom att ringa tel 070 – 356 58 53
E-post e.bergstrom55@gmail.com.

Vår studio finns i Medborgarskolans lokaler i Örnsköldsvik

Vårt Bankgironummer är 157-4862
Vårt Swishnummer är 123 599 10 39

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

 

Total Page Visits: 15278 - Today Page Visits: 2