Radio Örnsköldsvik

Uppdateringen av POD-radion är nu klar. Det innebär att du kan lyssna på Semesterpratarna 2012 – 18 och övriga tidigare program från Radio Nolaskogs via menyn till vänster. Nya program kommer att laddas upp i samband med sändning.

Radio Örnsköldsvik är en Ideell förening med syfte att sända Närradio inom Örnsköldsviks kommun. Föreningen är en ”paraplyorganisation” som har olika medlemsföreningar som är engagerade i vårt radioarbete. Du kan se vilka föreningarna är genom att klicka på ”Föreningar” i menyraden ovan.

Vi sänder alla dagar mellan kl 06 och kl 22 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna på oss via vår POD-radio där våra redan sända program finns för avlyssning. Så gott som allt arbete inom Radio Örnsköldsvik är ideellt och våra program har stor spännvidd men allt är lokalt förankrat.

De olika radioföreningarnas program kan du varje vecka läsa om i ÖA på Allehanda nära på måndagar och Tidningen 7.

 

Vill du få kontakt med oss mailar du till info@radioovik.se eller pratar in på vår telefonsvarare på nummer 0660 69 91 95